Over ons

De Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) is opgericht op 10 april 2015 en stelt zich als doel het bevorderen van het ondergronds brengen ('verkabelen') van de hoogspanningslijn die over het noordelijk deel van Oegstgeest loopt.

Waar gemeenten eerst voor 100% van de hoge kosten moesten opdraaien (en er dus niets gebeurde), is verkabeling nu realistischer geworden door de wet Voortgang Energie Transitie (opvolger van wet STROOM). Deze wet is per 1 juli 2018 gefaseerd in werking getreden. Op basis van deze nieuwe regelgeving kunnen hoogspanningslijnen in dicht bebouwde gebieden als Oegstgeest onder de grond worden gebracht. Hierbij wordt 85% van de totale kosten genomen door netbeheerder TenneT en de resterende 15% door de gemeente (voor Oegstgeest geschat op ca. 2,5 miljoen euro).  
Het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds wil nu deze kans concreet in kaart brengen en bewerkstelligen dat de hoogspanningslijn door Oegstgeest z.s.m. ondergronds gaat. 

Het bestuur van de SBOHO wordt gevormd door:
- Jan Edens (secretaris, email),
- Paul van Beek (penningmeester, email),

- Peter van Schie (lid, email),
- Nils Dijkman (lid) en
- Elise Coenen-Smallenbroek (lid, email)

De Stichting BOHO is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63099896.