Over ons

De Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) is opgericht op 10 april 2015 en stelt zich als doel het bevorderen van het ondergronds brengen ('verkabelen') van de hoogspanningslijn die over het noordelijk deel van Oegstgeest loopt.

Waar gemeenten eerst voor 100% van de hoge kosten moesten opdraaien (en er dus niets gebeurde), is verkabeling nu realistischer geworden door de op stapel staande wet Voortgang Energie Transitie (opvolger van wet STROOM). Zodra deze wet door het parlement is behandeld zullen naar verwachting vanaf 2018 hoogspanningslijnen in dicht bebouwde gebieden als Oegstgeest onder de grond worden gebracht, waarbij 80% wordt bekostigd door netbeheerder TenneT en de resterende 20% door de gemeente (voor Oegstgeest geschat op ca. 2,5 miljoen euro). Het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds wil nu deze kans concreet in kaart brengen en bewerkstelligen dat de hoogspanningslijn door Oegstgeest z.s.m. ondergronds gaat. 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
- Jan Edens (secretaris, email),
- Paul van Beek (penningmeester, email),

- Peter van Schie (lid, email) en 
- Nils Dijkman (lid, email)

De Stichting BOHO is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63099896.