15 april 2022

Nieuwsbrief nr. 2 (gemeente Oegstgeest)

Benieuwd naar de stand van zaken rond de verkabeling van de hoogspanning?

Lees dan deze nieuwsbrief die de gemeente Oegstgeest in april heeft verspreid.
Hierin treft u o.a. een interview aan met TenneT, waarin wordt toegelicht hoe verkabelen in zijn werk gaat.

Het ligt in de bedoeling dat bewoners en organisaties regelmatig zullen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen via deze nieuwsbrieven.5 december 2021

Nieuwsbrief gemeente Oegstgeest

Benieuwd naar de stand van zaken rond de verkabeling van de hoogspanning?
Lees dan de nieuwsbrief die de gemeente Oegstgeest eind november heeft verspreid.
Het ligt in de bedoeling dat bewoners en organisaties regelmatig zullen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen via deze nieuwsbrieven.

>  nieuwsbrief nr. 1 (klik op de link hieronder om verder te lezen)

27 april 2021

Bewoners willen versterking groen bij verkabelen hoogspanningszone

In januari 2021 is een enquête verspreid onder 2500 bewoners die in de omgeving van de hoogspanningszone in Oegstgeest wonen. Uit de grote respons blijkt een duidelijke voorkeur voor de versterking van het groen.
De gemeente Oegstgeest zal deze informatie gebruiken bij de verdere uitwerking van een plan om de hoogspanning ondergronds te brengen. De verwachting is dat de gemeenteraad eind 2022 hier een besluit over zal nemen. 

In december 2020 heeft de gemeente Oegstgeest aan netbeheerder TenneT de opdracht gegeven om een basisontwerp te maken voor de verkabeling van de hoogspanningslijnen. Dit is een vervolg op een eerder onderzoek waarbij de technische haalbaarheid is vastgesteld en zal ca. een jaar doorlooptijd nemen.
Daarnaast vindt SBOHO het van groot belang om in gesprek te blijven met bewoners over wat er met de vrijkomende ruimte bovengronds kan gebeuren. In goed overleg met ons heeft de gemeente Oegstgeest een digitale enquête opgesteld, waarin bewoners is gevraagd naar hun ideeën en voorkeuren voor de (her)inrichting van de hoogspanningszone. Ruim 900 van de 2500 aangeschreven bewoners hebben gereageerd, wat duidelijk aangeeft dat dit onderwerp lééft!
Uit de reacties komt sterk naar voren dat bewoners veel waarde hechten aan het behoud en versterking van het groene karakter van de hoogspanningszone. Qua nadere inrichting denkt men vooral aan wandelpaden, een park, een "tiny forest", en een heemtuim. Daarnaast wordt gedacht aan een theehuis/lunchroom en/of kinderboerderij. Bewoners maken zich ook zorgen over eventuele bebouwing van de zone, als mogelijke kostendrager. 

Zie de reactie van wethouder Huizing op de resultaten van de bewonersenquête in dit artikel dat in de Oegstgeester Courant is gepubliceerd op 2 april 2021.
Meer informatie over de uitslag van de enquête kunt u hier vinden. 

27 juni 2020

Nieuwe ontwikkelingen!

SBOHO en de gemeente Oegstgeest zijn de afgelopen tijd met elkaar in gesprek geweest over de volgende te nemen stappen in de verkabeling van de hoogspanningslijnen.
Een belangrijke ontwikkeling is dat de gemeente een vervolgonderzoek door TenneT laat uitvoeren, waaruit de kosten voor verkabeling preciezer naar voren zullen komen.

Verder is gesproken om een vervolg te geven aan de ideeënvorming over de mogelijke ruimtelijke invulling van de hoogspanningszone.  Gekozen is voor een digitale vragenlijst, waarop belangstellenden hun input kunnen leveren - deze wordt binnenkort verzonden.

In deze brief, die ook onder bewoners is verspreid, leest u meer over de laatste ontwikkelingen.

27 mei 2019

Succesvolle Informatiebijeenkomst Verkabeling

Op 15 mei jl. hebben de gemeente Oegstgeest en het burgerinitiatief OHO een informatieavond georganiseerd over verkabeling van de hoogspanninglijnen. Zo'n 120 belangstellenden zijn in een positieve sfeer geïnformeerd over de mogelijkheden van verkabeling én hebben meegedacht over de mogelijkheden van  het inrichten van de hoogspanningszone.

Wethouder Matthijs Huizing en Jan Edens, bestuurslid van het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) trapten de avond af. In een tweegesprek gaven zij aan wat zij belangrijk vinden en aan welke randvoorwaarden de verkabeling moet voldoen. Vervolgens lichtte Harry Kraus van TenneT de haalbaarheid van de verkabeling toe (link naar de presentatie). Daarna hadden de bewoners de mogelijkheid vragen te stellen, maar ook om suggesties te doen.

Lees meer in dit artikel dat in de Oegstgeester Courant is gepubliceerd op 21 mei 2019.

18 april 2018

Nieuwe analyse van gezondheidsrisico's hoogspanning

De Gezondheidsraad heeft op 18 april een nieuw rapport uitgebracht over de effecten van langdurige blootstelling aan straling van hoogspanning. Hieruit blijkt dat in Nederland één geval van kinderleukemie in 2 jaar mogelijk samenhangt met de nabijheid van hoogspanningslijnen. Hoewel niet bewezen is dat magnetische velden rond hoogspanningslijnen de feitelijke oorzaak zijn, adviseert de Raad het bestaande voorzorgsbeleid te handhaven. 

Meer hierover is te lezen op de website van de Gezondheidsraad en in deze samenvatting van het rapport.

3 maart 2018

Gemeenteraad wil haalbaarheidsonderzoek verkabeling

Een ruime meerderheid van de Gemeenteraad is voorstander van een haalbaarheidsonderzoek naar de verkabeling van de hoogspanningslijn door Oegstgeest. B&W heeft de motie daarover overgenomen en zich bereid verklaard om Oegstgeest bij netbeheerder TenneT aan te melden voor het starten van zo’n onderzoek. Dit onderzoek zal inzicht gaan geven in de kosten van het ondergronds brengen, op basis waarvan de Raad een besluit zal kunnen nemen om al dan niet tot realisatie over te gaan.
SBOHO heeft de afgelopen weken veel energie gestoken in het informeren van de raadsfracties en is bijzonder blij met deze ontwikkeling.

3 februari 2018

Verkabelingsregeling door de Tweede Kamer

In januari heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over de subsidiëring van het verkabelen van hoogspanningslijnen. Voor kleinere gemeente als Oegstgeest zou dit betekenen dat de eigen bijdrage tot 15% beperkt blijft. Dat is goed nieuws! 
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving voor 1 juni 2018 definitief wordt. Hierop anticiperend wil BOHO de Raad en B&W van Oegstgeest vragen om een haalbaarheidsonderzoek te starten. Op die wijze worden de werkelijke kosten geschat én hopen we snel duidelijkheid te krijgen over de kansen om de hoogspanning daadwerkelijk ondergronds te krijgen.

29 november 2017

OHO in het nieuws

Foto: Willemien Timmers (OC)
Op 29 november 2017 verscheen een uitgebreid interview met het bestuur van ons burgerinitiatief in de Oegstgeester Courant. In het artikel wordt nog eens uiteengezet welke kansen er liggen voor het ondergronds brengen van de hoogspanning, nu nieuwe wetgeving in het vizier is.

Het volledige artikel leest u hier

11 november 2017

Sneller en goedkoper verkabelen met nieuwe techniek

Bron: TenneT
Recent heeft netbeheerder TenneT een nieuwe 'grondverdringende' techniek gebruikt om een 150 kV kabel bij Hazerswoude Dorp ondergronds aan te leggen. Hierbij wordt een diepe sleuf in de grond geploegd, de kabel gelegd en de grond weer gedicht. Met deze 'ritstechniek' worden aanzienlijke besparing in kosten en doorlooptijd behaald en wordt overlast op de omgeving beperkt.

Lees meer over deze interessante ontwikkeling in dit artikel > TenneT 'ritst' kabels de grond in