28 oktober 2015

Besluit B&W Oegstgeest: geen haalbaarheidsonderzoek

Op 27 oktober heeft het College van B&W besloten zelf geen initiatieven te ontplooien om de Oegstgeester hoogspanningsleiding te verkabelen. B&W hebben de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een Raadsmededeling (bijgaand). Dit besluit betekent concreet dat de gemeente geen opdracht gaat geven aan netbeheerder TenneT voor een haalbaarheidsonderzoek naar het ondergronds brengen van de hoogspanning. Dat is het slechte nieuws. Er is echter ook goed nieuws, namelijk het College laat ruimte voor ons initiatief om door te gaan. B&W geven aan ervoor open te staan om in een later stadium de draad weer op te pakken.

20 oktober 2015

Samenwerking met Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

Op 11 september 2015 hebben we als burgerinitiatief een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de KNHM.  Overeengekomen is dat KNHM ons procesmatig begeleidt en ondersteunt. In de praktijk komt dit neer op regelmatig overleg met 2 professionals van KNHM over de te volgen strategie en aanpak voor het ondergronds kunnen brengen van de Oegstgeester hoogspanningsleiding. 

4 oktober 2015

Tweede Kamer buigt zich over Wet STROOM

Op 30 september jl. stond het voorstel voor de nieuwe Wet STROOM op de agenda van de Tweede Kamer. Onderdeel van dit wetsvoorstel is de regeling voor verkabeling van hoogspanningslijnen. De minister stelt een gemeentelijke bijdrage van 25% voor, maar een aantal fracties wil die verlagen.

(Update 20 oktober)
Inmiddels heeft de stemming plaatsgevonden.
De amendementen voor het verlagen van de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten (van 25% naar 15% of zelfs 0%) hebben het helaas niet gehaald. Wel heeft de Kamer ermee ingestemd dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgelegd in een apart besluit (Algemene Maatregel van Bestuur), waarover betrokken gemeenten en het Rijk later in overleg gaan. Dit betekent dat voorlopig nog geen duidelijkheid voor Oegstgeest bestaat over de uiteindelijke bijdrage.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze nieuwsbrief.