18 april 2018

Nieuwe analyse van gezondheidsrisico's hoogspanning

De Gezondheidsraad heeft op 18 april een nieuw rapport uitgebracht over de effecten van langdurige blootstelling aan straling van hoogspanning. Hieruit blijkt dat in Nederland één geval van kinderleukemie in 2 jaar mogelijk samenhangt met de nabijheid van hoogspanningslijnen. Hoewel niet bewezen is dat magnetische velden rond hoogspanningslijnen de feitelijke oorzaak zijn, adviseert de Raad het bestaande voorzorgsbeleid te handhaven. 

Meer hierover is te lezen op de website van de Gezondheidsraad en in deze samenvatting van het rapport.

3 maart 2018

Gemeenteraad wil haalbaarheidsonderzoek verkabeling

Een ruime meerderheid van de Gemeenteraad is voorstander van een haalbaarheidsonderzoek naar de verkabeling van de hoogspanningslijn door Oegstgeest. B&W heeft de motie daarover overgenomen en zich bereid verklaard om Oegstgeest bij netbeheerder TenneT aan te melden voor het starten van zo’n onderzoek. Dit onderzoek zal inzicht gaan geven in de kosten van het ondergronds brengen, op basis waarvan de Raad een besluit zal kunnen nemen om al dan niet tot realisatie over te gaan.
SBOHO heeft de afgelopen weken veel energie gestoken in het informeren van de raadsfracties en is bijzonder blij met deze ontwikkeling.

3 februari 2018

Verkabelingsregeling door de Tweede Kamer

In januari heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over de subsidiëring van het verkabelen van hoogspanningslijnen. Voor kleinere gemeente als Oegstgeest zou dit betekenen dat de eigen bijdrage tot 15% beperkt blijft. Dat is goed nieuws! 
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving voor 1 juni 2018 definitief wordt. Hierop anticiperend wil BOHO de Raad en B&W van Oegstgeest vragen om een haalbaarheidsonderzoek te starten. Op die wijze worden de werkelijke kosten geschat én hopen we snel duidelijkheid te krijgen over de kansen om de hoogspanning daadwerkelijk ondergronds te krijgen.