19 november 2015

OHO in gesprek met Raadsleden en TenneT

Op 9 november heeft het OHO-bestuur met leden van verschillende raadsfracties gesproken over de mogelijkheden en randvoorwaarden van verkabeling van de hoogspanningslijn. OHO heeft toegelicht welke mogelijkheden zij ziet om kosten-neutraal te werk te gaan. Een zeer interessante optie daarbij is de inzet van supergeleidende kabels. De komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen.

28 oktober 2015

Besluit B&W Oegstgeest: geen haalbaarheidsonderzoek

Op 27 oktober heeft het College van B&W besloten zelf geen initiatieven te ontplooien om de Oegstgeester hoogspanningsleiding te verkabelen. B&W hebben de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een Raadsmededeling (bijgaand). Dit besluit betekent concreet dat de gemeente geen opdracht gaat geven aan netbeheerder TenneT voor een haalbaarheidsonderzoek naar het ondergronds brengen van de hoogspanning. Dat is het slechte nieuws. Er is echter ook goed nieuws, namelijk het College laat ruimte voor ons initiatief om door te gaan. B&W geven aan ervoor open te staan om in een later stadium de draad weer op te pakken.

20 oktober 2015

Samenwerking met Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

Op 11 september 2015 hebben we als burgerinitiatief een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de KNHM.  Overeengekomen is dat KNHM ons procesmatig begeleidt en ondersteunt. In de praktijk komt dit neer op regelmatig overleg met 2 professionals van KNHM over de te volgen strategie en aanpak voor het ondergronds kunnen brengen van de Oegstgeester hoogspanningsleiding. 

4 oktober 2015

Tweede Kamer buigt zich over Wet STROOM

Op 30 september jl. stond het voorstel voor de nieuwe Wet STROOM op de agenda van de Tweede Kamer. Onderdeel van dit wetsvoorstel is de regeling voor verkabeling van hoogspanningslijnen. De minister stelt een gemeentelijke bijdrage van 25% voor, maar een aantal fracties wil die verlagen.

(Update 20 oktober)
Inmiddels heeft de stemming plaatsgevonden.
De amendementen voor het verlagen van de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten (van 25% naar 15% of zelfs 0%) hebben het helaas niet gehaald. Wel heeft de Kamer ermee ingestemd dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgelegd in een apart besluit (Algemene Maatregel van Bestuur), waarover betrokken gemeenten en het Rijk later in overleg gaan. Dit betekent dat voorlopig nog geen duidelijkheid voor Oegstgeest bestaat over de uiteindelijke bijdrage.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze nieuwsbrief.

22 mei 2015

Geslaagde informatieavond - SBOHO gaat door!

De informatieavond op 21 mei kan zonder meer geslaagd worden genoemd. Meer dan 150 geïnteresseerde inwoners kwamen bijeen in het Dorpscentrum om geïnformeerd te worden en de discussie aan te gaan over de hoogspanningslijn en de mogelijkheid om die ondergronds te brengen.

Een volle zaal met betrokken bewoners


(foto's: Willemien Timmers)
SBOHO-voorzitter Van Riel opende met een welkom en introductie van het burgerinitiatief. Daarna volgden presentaties van de GGD Hollands Midden (over gezondheidsaspecten) en TenneT (over het verkabelingsprogramma). Wethouder Den Boer lichtte daarna het standpunt van B&W van Oegstgeest toe dat de kosten van verkabeling geheel door het Rijk moeten worden gedragen.
Hierna konden de aanwezigen hun specifieke vragen kwijt bij de aanwezige specialisten van GGD en TenneT, de wethouder en het bestuur van OHO.

De avond werd afgesloten met een plenaire vragenronde waarbij nog eens bleek hoe zeer betrokken de inwoners van ons dorp zijn. Bij een peiling met handopsteken bleek een overgrote meerderheid voor een onderzoek te zijn naar de concrete mogelijkheden van verkabeling in Oegstgeest.
 
Een grote meerderheid wil nader onderzoek naar de mogelijkheden van verkabelingDe SBOHO is verheugd met dit grote draagvlak en zet het burgerinitiatief onverkort door. Een volgende bijeenkomst zal worden gepland als het gewenste onderzoek over verkabeling is afgerond.

(P.S. De getoonde presentaties treft u aan onder de tab Downloads of door op de links in dit bericht te klikken)

18 mei 2015

Oegstgeest sluit zich aan bij Platform Hoogspanning

De gemeente Oegstgeest heeft zich onlangs aangesloten bij het Platform Hoogspanning.
Een maand eerder ging de gemeente Voorschoten haar voor.

Dit platform verbindt ca. 20 gemeenten die te maken hebben met de problematiek van hoogspanningslijnen. Samen willen ze een vuist maken richting Den Haag, o.a. om de gemeentelijke bijdrage voor de kosten van verkabeling te minimaliseren.

Meer lezen >

9 mei 2015

Informatieavond OHO op 21 mei

In samenwerking met GGD Hollands Midden, TenneT en de Gemeente Oegstgeest organiseren wij een informatiebijeenkomst op 
donderdag 21 mei, in het Dorpscentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest.

18 april 2015

Interview met SBOHO in Oegstgeester Courant

Ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds zijn de 4 initiatiefnemers geïnterviewd door Willemien Timmers van de Oegstgeester Courant. Het artikel verscheen in de editie van 15 april en is online na te lezen.

11 april 2015

Burgerinitiatief OHO nu officieel van start!

Op 10 april is de Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds officieel van start gegaan. Dit gebeurde door ondertekening van een notariële akte door het bestuur. Het burgerinitiatief stelt zich tot doel het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn door Oegstgeest te bevorderen. 

31 maart 2015

Gemeenten verzetten zich tegen kosten ‘verkabeling’

De bijdrage van 25% in de totale kosten voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels door woonwijken ligt gemeenten te zwaar op de maag. Het gaat namelijk al snel om vele miljoenen euro die per gemeente moeten worden opgebracht. 

1 maart 2015

Apeldoorn pakt verkabeling voortvarend aan

De gemeente Apeldoorn heeft niet gewacht tot de nieuwe wetgeving over verkabeling van kracht zal worden. In bijgaand filmpje wordt toegelicht hoe dit project wordt aangepakt.