1 maart 2015

Apeldoorn pakt verkabeling voortvarend aan

De gemeente Apeldoorn heeft niet gewacht tot de nieuwe wetgeving over verkabeling van kracht zal worden. In bijgaand filmpje wordt toegelicht hoe dit project wordt aangepakt.

Vier thema's worden kort in het filmpje aangestipt. Dat zijn: de aanleiding in de gebiedsontwikkeling, het unieke en de complexiteit in de techniek, de leefbaarheid en ruimte voor een park en tenslotte de politieke afweging over de lengte van het tracé