9 mei 2015

Informatieavond OHO op 21 mei

In samenwerking met GGD Hollands Midden, TenneT en de Gemeente Oegstgeest organiseren wij een informatiebijeenkomst op 
donderdag 21 mei, in het Dorpscentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest.


Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 Inloop en ontvangst
20:00 Welkom en introductie Burgerinitiatief OHO
20:15 GGD - over hoogspanning en gezondheid
20:30 TenneT - over het verkabelingsprogramma
20:45 Gemeente Oegstgeest - over rol gemeente
  (pauze)
21:15 Informatiemarkt
21:45 Terugkoppeling en afronding
22:00 Einde

Vanwege de zaalruimte stellen wij het op prijs als u tevoren aangeeft dat u bij de informatieavond aanwezig wilt zijn. Dit doet u door uw naam, telefoon en/of e-mailadres aan ons door te geven via dit formulier.

N.B. De aankondiging van deze informatieavond is ook gedaan via de Oegstgeester Courant (6 mei), website Gemeente Oegstgeest en een flyer.