28 oktober 2015

Besluit B&W Oegstgeest: geen haalbaarheidsonderzoek

Op 27 oktober heeft het College van B&W besloten zelf geen initiatieven te ontplooien om de Oegstgeester hoogspanningsleiding te verkabelen. B&W hebben de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een Raadsmededeling (bijgaand). Dit besluit betekent concreet dat de gemeente geen opdracht gaat geven aan netbeheerder TenneT voor een haalbaarheidsonderzoek naar het ondergronds brengen van de hoogspanning. Dat is het slechte nieuws. Er is echter ook goed nieuws, namelijk het College laat ruimte voor ons initiatief om door te gaan. B&W geven aan ervoor open te staan om in een later stadium de draad weer op te pakken.

Hoe nu verder?

Onze lijn richting het College van B&W is ons constructief op te stellen, omdat we denken dat “hoog van de toren blazen” niet effectief is. Met het College zijn wij van mening dat verkabeling op geen enkele wijze de gemeentekas mag belasten. Op grond van door ons verkregen informatie zijn daartoe zeker mogelijkheden aanwezig. Daarom zetten wij het Burgerinitiatief door!

Verder verkennen


Een van onze eerstvolgende activiteiten is een ronde tafelgesprek met gemeenteraadsleden, waarbij we van gedachten gaan wisselen over de stand van zaken en onze verdere plannen.
Ook gaan we door met het verkennen van de mogelijkheden tot verkabeling. Daarbij nemen we mogelijke innovatieve oplossingen mee, zoals de ‘superkabel’ (zie ook de
raadsmededeling). Naar verwachting hebben wij hierover eind dit jaar een realistisch beeld.


Draagvlak


Cruciaal voor een mogelijke verkabeling van de Oegstgeester hoogspanningsleiding is het draagvlak ervoor bij de bewoners en andere belanghebbenden. Dat vraagt weer om uw betrokkenheid.
Onze insteek is dat wij streven naar verkabeling, mits een overtuigende meerderheid van de betrokken inwoners daar ook voorstander van is.


2e Bewonersbijeenkomst in januari 2016


Wij mikken erop eind dit jaar een realistisch beeld te hebben van mogelijke oplossingen. En we verwachten in de loop van januari 2016 een tweede informatieavond te kunnen organiseren.
Uitgaand van een kosten-neutrale oplossing willen wij met u het gesprek aangaan over onderwerpen als kostendragers (zoals beperkte woningbouw, waar wel/niet), mogelijkheden voor verbeteren van de (groene) omgeving en kansen om andere knelpunten op te lossen.