4 oktober 2015

Tweede Kamer buigt zich over Wet STROOM

Op 30 september jl. stond het voorstel voor de nieuwe Wet STROOM op de agenda van de Tweede Kamer. Onderdeel van dit wetsvoorstel is de regeling voor verkabeling van hoogspanningslijnen. De minister stelt een gemeentelijke bijdrage van 25% voor, maar een aantal fracties wil die verlagen.

(Update 20 oktober)
Inmiddels heeft de stemming plaatsgevonden.
De amendementen voor het verlagen van de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten (van 25% naar 15% of zelfs 0%) hebben het helaas niet gehaald. Wel heeft de Kamer ermee ingestemd dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgelegd in een apart besluit (Algemene Maatregel van Bestuur), waarover betrokken gemeenten en het Rijk later in overleg gaan. Dit betekent dat voorlopig nog geen duidelijkheid voor Oegstgeest bestaat over de uiteindelijke bijdrage.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze nieuwsbrief.